SPRINT

SPRINT

Creating a More Agile Team

Indoor air quality

เกี่ยวกับโอคามูระ

สร้างแนวคิดใหม่ด้วยการสื่อสารที่มีชีวิตชีวา และรับรู้ผลผลิตสูงสุดอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการทำให้พื้นที่มีชีวิตชีวา ซึ่งจำเป็นสำหรับสำนักงานแห่งอนาคต การสร้างนั้นมากกว่าการเลือกที่ทำงานให้เหมาะกับรูปแบบการทำงานของคุณ

อย่าเพียงแค่เลือกพื้นที่ที่เข้ากับรูปแบบการทำงานของคุณ จงสร้างมันขึ้นมาในสำนักงานทั่วไป พนักงานทุกคนใช้ห้องประชุมเดียวกันแต่ "การปฏิรูปรูปแบบการทำงาน" และนโยบายการทำงานจากที่บ้านได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อค่านิยมของพนักงานมีความหลากหลายมากขึ้น สำนักงานในอนาคตควรมีลักษณะอย่างไร Okamura เชื่อว่าพนักงานที่สร้างสรรค์ไอเดียด้วยตนเองผ่านการทำงานเป็นทีมจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของการทำงานในสำนักงาน

Design

Concept

จนถึงขณะนี้ วิธีเดียวที่จะจัดการประชุมในสำนักงานคือการใช้ห้องประชุมตามที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม ด้วยการส่งเสริมการปฏิรูป รูปแบบการทำงานและการขยายตัวของการทำงานทางไกล ทำให้เวลาเปลี่ยนไปอย่างมาก เมื่อค่านิยมของคนทำงานมีความหลากหลายมากขึ้น ออฟฟิศในอนาคตควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร? Okamura คิดว่า "การทำงานเป็นทีม" ซึ่งผู้คนเผชิญหน้ากัน และสร้างสรรค์บางสิ่งจะเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของสำนักงาน SPRINT จะทำให้ทีมมีความกระตือรือร้นมากขึ้น และประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมที่ดีที่สุด

Teamwork Realized with SPRINT

การทำงานเป็นทีมมีหลายประเภท ความสามารถในการจัดเตรียมการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงานได้อย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์ของทีมจะเร็วขึ้นและคุณภาพสูงขึ้น การพัฒนาและเสริมสร้างความคิดของแต่ละคนโดยการตีกัน (วางแผน) รวบรวมความคิด (พัฒนา) และลองใช้ร่วมกัน (ทดสอบ) เพื่อรับการรับรู้ใหม่ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถรับรู้วัฏจักรได้ทันทีโดยไม่มีการหยุดชะงัก ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดจะถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในเวลาที่เร็วที่สุด

Flexible

ด้วยล้อที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย จึงสามารถเปลี่ยนเป็นเค้าโครงที่เหมาะสมที่สุดตามเนื้อหางาน และจำนวนผู้เข้าร่วมได้

Quick

ทันทีที่คุณมีความคิด คุณสามารถเขียนลงบนกระดานไวท์บอร์ด และแบ่งปันได้อะนาล็อกมักจะเร็วกว่า โดยไม่คาดคิด

Stock

การรักษาเนื้อหาของการประชุมครั้งก่อนทำให้การประชุมครั้งต่อไปดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เห็นภาพกระบวนการอภิปราย และป้องกันการเข้าใจผิด

Option

White board

กระดานไวท์บอร์ด (ทั้งสองด้าน) กระดานรั้ว แผ่นสักหลาด และแผ่นอะคริลิก (โปร่งใส)

Board hook

Pen stand

Stacking tray (large)

Stacking tray (small)

Magazine stand

Magnet board

Non-woven pocket

Hanging hook

Tool box

Resin hook for fence

Wire basket

Shelf board

gallery

line-up

Board Stand

Hanger Stand

Monitor Stand

Team Wagon

Tool Wagon

Stock Wagon

You may also like