เก้าอี้

เก้าอี้ทำงาน เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ และห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรมในระยะยาว ไม่ว่าคุณกำลังมองหา เก้าอี้สำนักงานนั่งสบาย เก้าอี้ออฟฟิศ เก้าอี้ล้อเลื่อน เก้าอี้นั่งทำงานที่บ้าน ก็สามารถหาได้ที่นี่เลย เราคัดสรรเก้าอี้สำนักงานคุณภาพมาให้แล้ว

filter

27 items

Contessa II

A true icon lasts. A true icon evolves.

Contessa II

CYNARA

Weightless beauty. Effortless support.

Sylphy

Just a small change to the back
makes all the difference.

Finora

Elevate your work in the uncompromised
beauty of lightness.

Legender

The Artistry of Leather Seating.

Legender

SHIBUSA

Effortless comfort, purposeful posture support.

SHIBUSA

Sabrina

Sabrina embodies curvaceous
beauty and elegant functionality.

Choral

Synchronized Performance.

Baron / CP

Lives

The form of feeling good at work.

Rin

The dignified beauty of being.

Portone

Design that flexibly supports your best posture.

Sphere

A respective fit, unique to each body.

Plimode

Beauty and comfort in equal measure.

Phlox

Ideas flow, naturally.

MC

Elevate the meeting space with a touch
of high-quality hospitality.

Runa

Work, people and products on the move.

Zart

Versatile meeting chairs offering maximum comfort.

Grata

Airy, comfortable, and thoughtful design
for functionality, providing a new level of comfort.

Primp

Surrender to the same comfort. Anytime, anywhere.

CB

The new basic for every worker.

e.n.a

For stylist solutions.

e.n.a

81T2

This meeting chair features
both stacking and nesting storage options.

81T2

Nagare

Bringing nature to work.

Nagare

Lives Pouf

Coziness to your workplace.

Lives Pouf

Repiroue

The Perfect Combination of Sitting and Standing.

Alt Piazza

The Alt Piazza collection creates cafe-style work environments.
So you can get a break from your office, in your office.

เรื่องราว

เอกลักษณ์ของ Okamura
เก้าอี้สำนักงานนั่งสบาย แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น

Expertise in Office Interior Design

With our extensive expertise in office interior design, Okamura offers chairs that seamlessly blend functionality and aesthetics, enhancing your workspace and creating a conducive environment for productivity.

Tailored Solutions for Office Design in Thailand

Okamura understands the unique requirements of office design in Thailand. Our chairs offer tailored solutions that meet the specific needs of your workspace, ensuring optimal comfort and functionality.

Maximizing Productivity and Employee Well-being

Magnify productivity and prioritize employee well-being with our designs. With ergonomic features, adjustable settings, and superior support, Okamura chairs promote a healthier and more efficient work experience.

Functional and Aesthetic Design Elements

Chairs combine functional excellence with aesthetic appeal. From sleek and modern designs to timeless classics, our chairs elevate the visual appeal of your workspace while providing exceptional comfort.

Seamless Project Execution and Customer Satisfaction

At Okamura, we ensure seamless project execution, from selection to installation. Our commitment to customer satisfaction guarantees that our customers must receive top-quality chairs that exceed expectations.