โต๊ะทำงาน

โต๊ะผู้บริหารเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ขาดไม่ได้ นอกจากจะต้องตอบโจทย์ด้านการใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ควรต้องมีการออกแบบที่ทันสมัย สามารถจัดวางได้ง่าย โต๊ะทำงานผู้บริหารขนาดไม่เล็กจนเกินไป สามารถวางสิ่งของ อุปกรณ์สำนักงานได้ครบครัน เพื่อช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

filter

3 items

Manifold A

โต๊ะประชุมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย

OREE

โต๊ะประชุมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโอริกามิ ยกระดับความคิดและไอเดีย

SW

Height adjustable table designed for better health,
but also for greater productivity and creativity at work.