บ้าน

บ้าน

รูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลาย และตัวเลือกสำหรับสถานที่ทำงานกำลังขยายตัว “บ้าน” คือหนึ่งในนั้น ในปี 2023 ผู้คนจำนวนมากจะต้องทำงานจากที่บ้าน (Work from home)

สิ่งสำคัญคือต้องสร้างที่ทำงานที่สะดวกสบาย และใช้งานได้จริง เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีชีวิตชีวามากขึ้น Okamura รองรับรูปแบบการทำงานที่บ้านในอนาคต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง