5° Go-Do

5° Go-Do

Acoustical design
solutions for everyday
environments

good design

ABOUT

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่มีแผงอะคูสติกที่ทำจากสักหลาด เพื่อการดูดซับเสียงสะท้อน และเสียงรบกวน แผงนี้ดูดซับความถี่เสียงพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ประมาณ 500 ถึง 1,000 Hz

แต่ละแผงมีแม่เหล็กที่มุมด้านหลัง ทำให้ติดตั้งบนฉากกั้นเหล็กได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเสียงโดยครอบคลุมทั้งผนังหรือพื้นที่ขนาดเล็กตามขนาดห้องและความต้องการ

gallery

line-up

Curve

Cross

Ridge

Flat

You may also like