Alt Living

Alt Living

Module Sofa.

indoor air quality

ABOUT

ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ทุกครั้งที่ทำงานในสำนักงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล

ต่อผลลัพธ์ของการสร้างแนวคิดทางธุรกิจใหม่ๆ และการดำเนินโครงการผ่านความใส่ใจ และการมีปฏิสัมพันธ์ นำความสะดวกสบายในห้องนั่งเล่นของคุณ สร้างพื้นที่แห่งความสนุกสนานในการทำงาน

FEATURES

Concentration

บูธที่คุณสามารถใช้สมาธิกับงานของตัวเอ งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

Communication

สถานที่พักผ่อน และโต้ตอบตามที่คุณต้องการ คุณสามารถรวมโซฟา แยกส่วนเข้าด้วยกันได้ตามต้องการเพื่อให้การสนทนาดำเนินต่อไป สภาพแวดล้อมแบบเปิดสามารถปรับปรุงการสื่อสารข้ามรุ่นได้

Café Lounge

สถานที่เหมาะสำหรับทั้งทำงาน และพักผ่อน โซฟาแบบแยกส่วนรอบๆ โต๊ะรายล้อมด้วยแผงเพื่อสร้างพื้นที่ที่สบายและพอเหมาะ

Funtions

มีสมาธิกับงานคอมพิวเตอร์ ขณะพักผ่อนบนโซฟา

คุณสามารถใช้โต๊ะพับในตำแหน่งที่เหมาะกับรูปแบบการทำงานของคุณ (มุมเคลื่อนย้ายโต๊ะพับได้ 270 องศา)

แบบตั้งโต๊ะเพื่อการเคลื่อนที่ที่ง่ายดาย

วางสัมภาระไว้ข้างที่นั่งอย่างชาญฉลาดแทนที่จะวางบนพื้น

โต๊ะพับขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้แบบสะดวกสบาย

ผนังเตี้ยพร้อมท็อปด้านบน เพื่อความสะดวกในการเขียนเท่าระดับความสูงของโต๊ะ

การใช้งานอย่างชาญฉลาดข้างใต้โซฟา

มีตัวเชื่อมโซฟาให้เข้าถึงกัน (Option)

gallery

Resources

รางวัล

indoor air quality

You may also like