ไอเดียการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

May 16, 2023

ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

ไอเดียการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

โพสใน

ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรหรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ นั้นล้วนเกิดมาจาก “พนักงาน” ทั้งสิ้น ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ระดับ Enterprise ยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ ว่าฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนนั้นเกิดมาจากความสามารถของพวกเขานั่นเอง แต่สิ่งที่จะช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกที่จะอยากสร้างสรรค์ผลงานกับองค์กรไปนานๆ คือ “ขวัญกำลังใจ” ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นส่วนสำคัญที่หัวหน้าและนายจ้างไม่ควรละเลย

Inspire

 

5 ไอเดียการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน

เพื่อให้พนักงานพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าได้นั้น ตัวองค์กรเองก็จำเป็นที่ต้องมอบ Safe Zone ให้กับพวกเขาด้วย 5 ไอเดียดีๆ การสร้างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานที่จะช่วยซื้อใจพวกเขาได้ดังนี้

1. สร้างสภาพแวดล้อมของออฟฟิศให้น่าทำงาน

สร้างสภาพแวดล้อมของออฟฟิศ

บรรยากาศการทำงานที่ดีพนักงานก็มีใจไปกว่าครึ่ง เพราะถ้าภายในออฟฟิศเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน ก็สามารถช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่น ลดความเบื่อหน่ายระหว่างวันได้เป็นอย่างดี

โดยวิธีนี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ตอบโจทย์การใช้ได้อย่างตรงจุด อย่าง โต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงาน, อุปกรณ์ IT ที่จำเป็น, การตกแต่งภายในสำนักงาน, จัดโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ, เพิ่มบรรยากาศด้วยเสียงเพลงเบาๆ เป็นต้น

2. มอบสวัสดิการและสิทธิพิเศษต่างๆ ที่เหมาะสม

ถัดมาเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ สำหรับพนักงานทุกระดับ เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ณ องค์กรนั้นๆ มากที่สุด ซึ่งทีมบริหารงานบุคคลหรือตัวองค์กรเองก็สามารถจัดสรรได้ เช่น สวัสดิการสำหรับการพักผ่อน อย่างการสนับสนุนด้านการออกกำลังกาย ฟิตเนส เล่นกีฬา, สวัสดิการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ อาจจะเป็นส่งเสริมในคอร์สที่ได้ประโยชน์กับตัวพนักงานเอง และองค์กรด้วย อย่างทักษะด้านภาษา หรืออาจจะเป็นสวัสดิการด้านการท่องเที่ยว สำหรับการพักร้อนก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดี

3. จัดการอบรมและการพัฒนาทางสายอาชีพขององค์กร

ข้อนี้เป็นไอเดียที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย เพราะนอกจากพนักงานจะได้ความรู้สำหรับต่อยอดหน้าที่ของพวกเขาแล้ว องค์กรเองก็ได้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของพนักงานที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ทำให้การจัดอบรมนั้นเป็นแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานได้ดี สามารถจัดการอบรมได้หลายวิธี เช่น การสับเปลี่ยนตำแหน่งหรือ Job Rotation สำหรับพนักงานที่อาจเบื่อกับงานเดิมๆ , การจัดอบรมจากภายในองค์กร และนอกองค์กร เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ

4. ใช้การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี

ใช้การสื่อสารเชิงบวก

การสื่อสารนั้นเป็นตัวกำหนดทิศทางการทำงานได้ทุกภาคส่วน หากมีการสื่อสารที่ดีตรงประเด็นไม่ว่างานไหนก็ประสบความสำเร็จได้ แต่ถ้าหากในการสื่อสารนั้นสร้างพลังงานลบให้กับผู้รับสารหรือคนทำงาน ก็คงไม่ใช่เรื่องดีและอาจทำให้เกิดความบั่นทอนในการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้สังคมการทำงานเต็มไปด้วย Passion จากพวกเขา การสื่อสารที่สร้างสรรค์คือส่วนสำคัญให้เกิดแรงจูงใจได้มากที่สุด เช่น มีการให้กำลังใจกันไม่ซ้ำเติม, มีการชมเชยเมื่อทำงานดี รวมไปถึงรู้จักทั้งการขอบคุณและขอโทษ

5. ให้เกียรติพนักงานและทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับใดก็ตาม การให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะนั่นหมายถึงการให้ความเคารพในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานด้วยกัน ซึ่งในทางกลับกัน ถ้าหัวหน้างานไม่ให้เกียรติลูกน้องในทีม จากทั้งกิริยาและวาจา ก็จะทำให้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ขาด Spirit ในการทำงานมากพอสมควร ดังนั้นต้องไม่ละเลยในสิ่งเหล่านี้ ให้ความยุติธรรมและความสำคัญแก่พวกเขา เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งและจุดยืนที่ชัดเจนในองค์กร

ให้เกียรติพนักงาน

อย่างที่ได้กล่าวไปทั้งหมดข้างต้นว่าขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนั่นเป็นแรงกระตุ้นสำคัญสำหรับทุกคน การที่พนักงานคนหนึ่งมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมได้อย่างสม่ำเสมอ องค์กรเองก็ต้องมอบสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดี และสามารถซื้อใจให้พวกเขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จต่อไปในอนาคต

Tags: