นั่งหันหน้าทิศไหนดีให้การงานเฮงๆ ปังๆ

September 20, 2023

ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

นั่งหันหน้าทิศไหนดีให้การงานเฮงๆ ปังๆ

โพสใน

การทำงานถือเป็นกิจกรรมสำคัญของพวกเราทุกคนที่จะทำให้มีชีวิตที่ดีและมั่นคง ซึ่งมีหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งการตั้งใจทำงานตามหน้าที่ การใฝ่เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองให้รองรับกับความรับผิดชอบที่จะตามมาในอนาคต สำหรับเรื่องทางจิตใจนั้นในศาสตร์ของดวงชะตาก็ถือเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความสงบและสบายใจได้ไปพร้อมๆ กัน วันนี้ Siam Okamura จะมาแนะนำทิศทางในการเลือกนั่งทำงานตามดวงวันเกิด ควรนั่งหันหน้าทิศไหนดีที่ช่วยเสริมดวง บารมีและความโชคดีให้กับคุณได้ ติดตามกันได้เลย

นั่งหันหน้าไปทิศไหนดี ตามวันเกิด

 

ตำแหน่งที่นั่งคนเกิดวันจันทร์

คนที่เกิดวันจันทร์ มีบุคลิกที่เหมาะกับงานประเภทการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเอกสาร งานด้านเลขานุการที่ต้องคอยจัดระเบียบจัดการตารางงานต่างๆ ให้กับเจ้านาย งานธุรการหรือ Administrator ที่ต้องคอยจัดการเอกสารสำคัญ เป็นต้น โดยตำแหน่งนั่งหันหน้าทิศไหนดีควรเป็นทิศดังต่อไปนี้

 • ทิศตะวันตก เป็นทิศที่ช่วยเสริมดวงเรื่องความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ ได้รับบารมีในการช่วยคุ้มครองในหน้าที่การงาน อาจได้โชคลาภและได้รับโอกาสในความก้าวหน้าของตำแหน่งงานได้ดี
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่ช่วยเสริมเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่ต้องทำกันเป็นทีม
 • ทิศใต้ เป็นทิศที่ดีที่สุดสำหรับคนวันจันทร์ อาจได้รับโชคดีจากการทำงานทั้งการช่วยเหลือจากคนรอบข้างและโชคลาภ

 

ตำแหน่งที่นั่งคนเกิดวันอังคาร

คนที่เกิดวันอังคาร มีบุคลิกที่เหมาะกับการทำงานที่มีเทคนิคเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็น งานด้านวิศวกร งานสถาปนิก งานด้านการออกแบบและเขียนแบบ งานศิลปะ รวมไปถึงงานด้านกีฬาด้วยเช่นกัน โดยตำแหน่งนั่งหันหน้าทิศไหนดีควรเป็นทิศดังต่อไปนี้

 • ทิศตะวันตก เป็นทิศที่ช่วยเรื่องการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลประโยชน์จากหน้าที่การงานเป็นอย่างดี ทำให้ผู้ใหญ่ชอบ
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่ช่วยเสริมศักยภาพในการทำงานของเราให้มีความคล่องตัว ไม่ติดขัด หยิบจับอะไรก็สำเร็จ ทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น
 • ทิศเหนือ เป็นทิศที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร ทั้งในด้านของการทำงานและโชคลาภมาจากผู้ร่วมงานใกล้ตัว ได้รับความช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดี

 

ตำแหน่งที่นั่งคนเกิดวันพุธ

คนที่เกิดวันพุธมีบุคลิกที่เหมาะกับการทำงานที่ต้องมีการพูดคุยเจรจาบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น เซลล์ขายของ งานด้านการต่อรองเจรจา รวมไปถึงสาย AE หรือ Account Executive โดยตำแหน่งนั่งหันหน้าทิศไหนดีควรเป็นทิศดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ เป็นทิศที่ช่วยเสริมเรื่องการเจรจาให้คนเชื่อถือ ช่วยรับมือจากการปะทะหรือแรงกดดันที่มาจากลูกค้าได้ดี และทำให้ใจเย็นมีเหตุผลในการพูดคุย
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่เหมาะสำหรับสายงานด้านเจรจาต่อรองมากๆ ทำให้ได้ผลประโยชน์จากทั้งตัวคุณเองและอีกฝ่าย
 • ทิศตะวันออก เป็นทิศที่ดีที่สุดสำหรับคนเกิดวันพุธ ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภและการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานรอบข้างและลูกค้า

 

ตำแหน่งที่นั่งคนเกิดวันพฤหัสบดี

คนที่เกิดวันพฤหัสเหมาะกับงานที่ต้องให้คำปรึกษากับผู้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมพนักงาน การแนะนำหรือ Workshop การใช้สินค้า รวมไปถึงงานที่ช่วยแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ โดยตำแหน่งนั่งหันหน้าทิศไหนดีควรเป็นทิศดังต่อไปนี้

 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ช่วยเสริมบารมีในการทำงาน ทำให้มีความกล้าในการต่อรองกับผู้ใหญ่ เสริมเหตุผลและจูงใจให้พวกเขาเชื่อถือ หากนั่งใกล้กับหัวหน้างานถือว่าช่วยส่งเสริมให้การงานก้าวหน้าได้ดี
 • ทิศตะวันออก เป็นทิศที่ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับอาชีพ ทำให้ตำแหน่งมีความก้าวหน้าไปได้ไกล และอาจได้โชคลาภเป็นกำไรเสริม
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่ดีที่สุดสำหรับคนวันพฤหัสบดี ช่วยให้หน้าที่การงานราบรื่น ได้รับความช่วยเหลือจากทั้งเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่ ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี

 

ตำแหน่งที่นั่งคนเกิดวันศุกร์

คนที่เกิดวันศุกร์มีบุคลิกที่เหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ วางแผนงาน เช่น การจัดการแผนงานขาย การวางแผนโครงการทำงานขององค์กร การวางแผนทางการเงิน วางแผนประชาสัมพันธ์บริษัท เป็นต้น โดยตำแหน่งนั่งหันหน้าทิศไหนดีควรเป็นทิศดังต่อไปนี้

 • ทิศใต้ เป็นทิศที่ช่วยส่งเสริมงานขายโดยเฉพาะ ช่วยให้การเจรจามีความราบรื่นไร้อุปสรรค ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและหัวหน้างาน
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่ช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับคนเกิดวันศุกร์ ทำให้เกิดการวางแผนงานที่ดี ได้รับโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งจากผู้ใหญ่
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ดีที่สุดทั้งความก้าวหน้าทางอาชีพ และการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน และได้โชคลาภจากคนใกล้ชิด

 

ตำแหน่งที่นั่งคนเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์มีบุคลิกที่เหมาะกับงานเฉพาะด้านเช่น งานด้านเกษตรกรรม งานด้านอุตสาหกรรมหนัก งานทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างหรือโยธา เป็นต้น โดยตำแหน่งนั่งหันหน้าทิศไหนดีควรเป็นทิศดังต่อไปนี้

 • ทิศใต้ เป็นทิศที่ช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทั้งด้านการเจรจาต่อรองกับลูกค้า ทำให้ได้ผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่ช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับคนวันเสาร์ ทำให้การวางแผนงานบรรลุได้ทุกงาน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้เชี่ยวชาญได้เป็นพิเศษ
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ดีที่สุดสำหรับคนวันเสาร์ จะได้ทั้งโชคลาภจากเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงได้รับการช่วยเหลือที่ดี ทำงานได้อย่างราบรื่น

 

ตำแหน่งที่นั่งคนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์มีบุคลิกที่เหมาะกับ

อย่างงาน HR งานละเอียดอย่างงานตรวจสอบสินค้า และควรจะเป็นงานประจำ โดยตำแหน่งนั่งหันหน้าทิศไหนดีควรเป็นทิศดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ เป็นทิศที่ช่วยเสริมดวงในเรื่องการงาน ทำให้ได้โอกาสในการเติบโตที่ดี ได้รับความไว้วางใจให้ใช้งานบ่อยๆ และมักได้รับคำชื่นชมเสมอ
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ช่วยส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานมากขึ้น ได้ผลประโยชน์จากการทำงานเป็นทีม ทำให้งานราบรื่นมากขึ้น
 • ทิศตะวันตก เป็นทิศที่ดีที่สุดสำหรับคนวันอาทิตย์ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างาน ผุ้ใหญ่ได้เห็นถึงความสามารถ และได้โอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น

 

แนะนำการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับการทำงาน

นอกเหนือจากการเลือกตำแหน่งนั่งหันหน้าทิศไหนดีเพื่อช่วยเสริมดวงแล้ว การเลือกเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศถือเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพในการนั่งทำงานให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานที่ควรเลือกขนาดความสูงที่พอดีกับเรา สามารถวางแขนได้สบายตั้งฉากข้อศอกได้ 90 องศาพอดี ดีไซน์ที่ดีต่อฮวงจุ้ยควรเป็นโต๊ะทรงเหลี่ยมและทรงโค้ง จะช่วยให้คุณโฟกัสกับการทำงานได้ดี

 

ส่วนการเลือกเก้าอี้นั้น ควรเลือกเก้าอี้ที่สามารถรองรับแรงกดทับของช่วงของสะโพกได้ดี ไม่ทำให้ปวดหลัง เพราะต้องนั่งทำงานตลอดทั้งวัน ควรมีที่วางแขนให้กระชับกับตัวคุณ เพื่อลดอาการปวดตึงคอ  บ่าไหล่ ได้และต้องมีพนักพิงหลังที่สามารถรองรับตัวผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยเสริมพลังในการทำงานให้เต็มเปี่ยม

 

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงาน Work From Home เป็นประจำ ที่ Siam Okamura พร้อมช่วยยกระดับการทำงานให้เหนือกว่าด้วยโซลูชันเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน รวมไปถึง Partition สำหรับแบ่งโซนก็มีให้เลือกได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการ ตอบโจทย์ได้ทั้งตามหลัก Ergonomics ควบคู่กับการออกแบบที่ลงตัว สามารถติดต่อเพื่อรับชมสินค้าจาก Siam Okamura ได้ผ่านเว็บไซต์ของพวกเรา

Latest posts

SEE ALL