7 Checklist ลักษณะของผู้นำที่ดี ตรวจสอบว่าคุณมีกี่ข้อ

October 16, 2023

ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

7 Checklist ลักษณะของผู้นำที่ดี ตรวจสอบว่าคุณมีกี่ข้อ

โพสใน

เมื่อคุณก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน คุณสมบัติที่ควรมีติดตัวก็คือ ลักษณะของผู้นําที่ดี ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าในยุคนี้ เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ซึ่งหากคุณมีภาวะของการเป็นผู้นำสูง คุณจะยิ่งได้รับการยอมรับและสามารถที่จะได้รับโอกาสที่ดี ที่จะส่งผลให้คุณสามารถก้าวหน้าในการทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นได้ 

 7 Checklist ลักษณะของผู้นำที่ดี ตรวจสอบว่าคุณมีกี่ข้อ

ลักษณะของผู้นําที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง ?

 

ลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีนั้น บางคนอาจมีติดตัวมาตั้งแต่ในตอนเด็ก หรือบางคนอาจมีการเก็บประสบการณ์ เรียนรู้ และทำความเข้าใจ จนทำให้มีทักษะนี้ตอนโตได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น 7 ลักษณะที่เราจะนำเอามาฝากในวันนี้ เป็น Checklist ที่จะช่วยทำให้คุณสามารถปรับและฝึกฝนให้ตัวคุณเองมีลักษณะการเป็นผู้นำที่ดีได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในสายงาน และ 7 ข้อที่กล่าวถึงนั้นมีอะไรบ้าง ทางเราได้รวบรวมนำเอามาให้แล้ว

1. มีทักษะในการสื่อสารอย่างชัดเจน

ลักษณะของผู้นําที่ดี ข้อแรกที่ต้องมี คือ ทักษะในการสื่อสารต้องมีความชัดเจน เนื่องจากผู้นำนั้นจะต้องสื่อสารเพื่อนำทีมหรือผู้ที่ทำงานภายใต้การดูแลไปในทิศทางเดียวกันได้ การสื่อสารที่ชัดเจนจึงมีความสำคัญอย่างมาก ต้องพูดและสะท้อนประเด็นที่ต้องการจะสื่อได้อย่างถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ และที่สำคัญจะต้องมีวิธีการพูดที่ดี มีทักษะในการพูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเคารพและเชื่อใจในตัวของผู้นำ

2. กระตือรือร้น รักในงานที่ทำ

เมื่อเป็นผู้นำแล้วการกระตือรือร้นและการแสดงออกถึงความรักต่องานที่ทำ ย่อมส่งผลที่ดีต่อทั้งองค์กรและส่งผลดีต่อพนักงานในทีม ซึ่งการกระตือรือร้นของผู้นำจะส่งผลทำให้บรรยากาศของผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลมีความกระตือรือร้นในงานที่ทำหรือที่รับผิดชอบตามไปด้วย 

3. ไม่ใส่ใจในเรื่องชื่อเสียง ตำแหน่ง

ลักษณะของผู้นําที่ดี จะต้องเป็นผู้นำที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของชื่อเสียงและตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลัก ในการทำงานนั้นหากทีมสร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีได้ หรือได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ จะต้องไม่รับเอาความดีความชอบไว้ที่ตนเองแต่เพียงผู้เดียว

ลักษณะของผู้นําที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง ?

4. เปิดรับสิ่งใหม่ ยอมรับคำวิจารณ์

ในโลกของการทำงานนั้นการเปิดรับสิ่งใหม่และการยอมรับคำวิจารณ์ถือเป็นเรื่องที่ดี และเป็นเรื่องที่ควรจะทำ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนมีความคิดว่าสิ่งที่ตนเองเข้าใจนั้น คือ สิ่งที่ดีและถูกต้องที่สุดแล้ว หากอยากที่จะมีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี ทักษะนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องฝึกฝน

5. ตั้งใจทำเพื่อคนในองค์กร

นอกจากการตั้งใจทำงานเพื่อตนเองแล้ว ลักษณะของผู้นําที่ดีที่พึงมีอีกหนึ่งข้อคือการตั้งใจทำงานหรือตั้งใจทำสิ่งใดอื่นๆ เพื่อคนในองค์กรหรือเพื่อส่วนร่วมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน มีทัศนคติเชิงบวกต่อทั้งองค์กรและบุคคลอื่นภายในองค์กร และภายใต้การดูแลของตนเอง

6. สร้างขวัญและกำลังใจเป็น

สิ่งที่ผู้นำจะขาดไม่ได้ คือ การสร้างขวัญและกำลังใจ เนื่องจากการผิดพลาดในการทำงานและการที่งานไม่ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามต้องการนั้น ถือเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย หากมีทักษะที่ดีในการพูดสร้างขวัญและกำลังใจ จะสามารถทำให้บรรยากาศในการทำงานและจิตใจของผู้ร่วมงานดีมากขึ้นได้ นั่นคือหนึ่งในลักษณะของผู้นําที่ดี

7. เคารพผู้อื่นได้อย่างเท่าเทียม

ลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่พึงมีข้อสุดท้าย ถือเป็นข้อที่จำเป็นอย่างมากเลยทีเดียว คือ การเคารพผู้อื่นได้อย่างเท่าเทียม การให้เกียรติ การพูดและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมซึ่งกันและกัน คือ คุณสมบัติที่มนุษย์ทุกคนพึงมี และที่สำคัญผู้นำที่ดีจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ ต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชังด้วย

seven-checklist-for-the-perfect-leadership-style-1

สรุปบทความ

 

ตามที่เราได้มีการกล่าวไปในตอนต้นว่า ลักษณะของผู้นําที่ดี คือสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะมีได้ หากคุณขาดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือขาดบางข้อไปบ้าง ไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือฝึกฝนให้ตนเองมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำหรือฝึกให้ตนเองมีภาวะการเป็นผู้นำได้เช่นเดียวกัน โดยอาจสังเกตจากจุดแข็งของตัวเองที่น่าสนใจ หากข้อไหนตรงกับที่ตัวของคุณเองมีอยู่แล้วให้พึงรักษาไว้ แต่หากข้อไหนที่เป็นจุดอ่อนที่คุณไม่มีก็สามารถที่จะฝึกฝนและปรับให้กลายเป็นนิสัยได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งการมีเก้าอี้สำหรับผู้บริหารสามารถช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ถ้าสนใจสามารถสอบถาม Siam Okamura เพิ่มเติมได้เลย

Latest posts

SEE ALL