4 รูปแบบการจัด Hybrid Office สู่เทรนด์การทำงานสมัยใหม่

October 16, 2023

ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

4 รูปแบบการจัด Hybrid Office สู่เทรนด์การทำงานสมัยใหม่

โพสใน

หลังจากที่เราได้ก้าวข้ามปัญหาโรคระบาด Covid-19 มาได้ หลายองค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นรูปแบบ Hybrid Working และปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารูปแบบการทำงานนี้ เป็นรูปแบบการทำงานที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำงานของพนักงานหลายๆ องค์กร อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่ารูปแบบการทำงานแบบไฮบริดนี้จะอยู่กับเราไปอีกนาน

4 รูปแบบการจัด Hybrid Office สู่เทรนด์การทำงานสมัยใหม่

Hybrid Office คืออะไร

 

สำหรับการทำงานในรูปแบบ Hybrid Office กล่าวคือ รูปแบบการทำงานที่ให้พนักงานมีอิสระในการเลือกเวลาและสถานที่ในการทำงานได้ด้วยตัวเอง พนักงานบางส่วนทำงานที่ออฟฟิศและพนักงานบางส่วนก็สามารถเลือกที่จะทำงานที่บ้านได้ เป็นรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตที่พนักงานจะต้องเข้ามาทำงานประจำที่ออฟฟิศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อีกทั้งในปัจจุบันการทำงานในรูปแบบไฮบริดนี้กลายเป็นรูปแบบการทำงานที่ได้รับความนิยมและหลายองค์กรเปิดเผยว่าการให้อิสระในการเลือกนี้แก่พนักงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นได้

4 รูปแบบการจัดโซนแบบ Hybrid Office

4 รูปแบบการจัดโซนแบบ Hybrid Office  

 

หากองค์กรหรือสำนักงานต้องการที่จะออกแบบโซนการทำงานให้เหมาะสมรองรับรูปแบบการทำงาน Hybrid Working สามารถที่จะทำการออกแบบกับ 4 โซนการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกใช้โซนทำงานได้อย่างเหมาะสมได้เลย นอกจาก Hybrid Office จะเป็นแนวการทำงานที่จะได้รับความนิยมในปัจจุบันแล้ว ออฟฟิศในรูปแบบนี้ยังเป็นการออกแบบที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานและให้พนักงานได้รับบรรยากาศใหม่ๆ ในการทำงานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

1.โซน Solo work

โซน Solo Work อาจเป็นหนึ่งโซนการทำงานในฝันที่ถูกใจใครหลายๆ คน สำหรับพนักงานที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว ต้องการที่จะทำงานเงียบๆ ต้องการสมาธิในการจดจ่อกับงานที่ต้องจัดการ หรือต้องการที่จะใช้เวลาส่วนตัวในระยะเวลาสั้นๆ พนักงานสามารถที่จะเข้าไปใช้โซน Solo Work ที่มีการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างโต๊ะทำงานเดี่ยว และมีการออกแบบพื้นที่กั้น หรือที่มีการออกแบบเป็นห้องเล็กๆ ที่ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ที่เข้ามาใช้งานโดยเฉพาะ 

2. โซน Brainstorming

ถึงแม้การทำงานในรูปแบบ Hybrid Working จะเป็นการทำงานที่สามารถทำงานที่ที่ออฟฟิศหรือที่บ้านก็ได้ แต่แน่นอนว่าในการทำงานนั้น อาจต้องใช้การระดมความคิด การปรึกษาหารือในทีมเช่นเดียวกัน และการออกแบบพื้นที่สำนักงานโซน Brainstorming โดยอาจเป็นการจัดพื้นที่ห้องขนาดไม่เล็กเกินไป และไม่ใหญ่เกินไป พนักงานสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้

3. โซน Training

การจัดสำนักงานหรือออฟฟิศโซน Training สามารถที่จะเอาไว้ใช้เป็นห้องประชุมเพื่อทำการสรุปงาน หรือเพื่อการประชุมภายในองค์กร โดยสามารถเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะที่มีลักษณะยาว จัดวางเก้าอี้ในจำนวนที่เพียงพอเพื่อรองรับพนักงาน แต่ในการออกแบบห้อง Training นี้สามารถปรับให้บรรยากาศของห้องมีความผ่อนคลายมากขึ้นด้วยการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรยากาศของห้องไม่ตึงเครียดมากจนเกินไป 

4. โซน Socialization

โซนพื้นที่ Socialization เป็นอีกหนึ่งโซนที่จะทำให้บรรยากาศของออฟฟิศและองค์กรมีความผ่อนคลายและเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น พนักงานสามารถที่จะเข้ามาใช้พื้นที่โซนนี้เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการทำงานอย่างเป็นกันเอง หรือใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่นพูดคุยที่บริเวณโซนนี้ได้ ยกตัวอย่างการออกแบบและการตกแต่งพื้นที่โซน Socialization ด้วยการเลือกใช้เก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสบายๆ สีสันสดใส หรือจัดให้มีโต๊ะกลางเล็กๆ และมีเก้าอี้ที่ง่ายต่อการขยับเคลื่อนย้าย

การจัด Hybrid Office

สรุปบทความ

 

การออกแบบและเปลี่ยนแปลงสำนักงานให้เป็น Hybrid Office จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน และเพิ่มบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนออฟฟิศสำนักงานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยการออกแบบโซนต่างๆ จะเน้นความทันสมัยที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในการออกแบบออฟฟิศแนวใหม่นี้สามารถเน้นไปที่โซนส่วนกลางแทนการยึดติดกับโต๊ะทำงานประจำหรือห้องประชุมได้เลย เพราะการสร้างบรรยากาศในการทำงานใหม่ๆ สามารถทำให้พนักงานเกิดไอเดียสร้างสรรค์ และส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาวได้

Latest posts

SEE ALL